تجربه سرمایه گذاری در استارتاپ خود را به حداکثر برسانید؟

ارتقا سطح مردم و اقتصاد از طریق کارآفرینی

سرمایه گذاری در استارت آپ ها فقط به سرمایه گذاران خطرپذیر و سرمایه گذاران فرشته با ارتباط بالا اختصاص داشت. اما شکور اکنون هر کسی را قادر می سازد تا در کنار شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و گروه های فرشته سرمایه گذاری کند و برای اولین بار به سرمایه گذاری های تازه وارد دسترسی داشته باشد. شکور به فیلتر کردن سر و صدا کمک می کند. تیم ما متشکل از سرمایه گذاران حرفه ای سابق است که تمام شرکت های متقاضی را غربال می کنند.

ایده های عالی در همه جا وجود دارد ، اما آنها به سرمایه نیاز دارند. شبکه ها همچنین در ایجاد بنیانگذاران برای موفقیت حیاتی هستند. 

ما از طریق بودجه سرمایه گذارن و وسایل نقلیه سرمایه گذاری منطقه ای در جنوب ایران ، بخش خصوصی ، بانک ها ، موسسه های دولتی . خصوصی ،  سرمایه گذاری در مراحل اولیه را انجام می دهیم.

ما حداقل 50000000 تومان سرمایه گذاری می کنیم. این 00 برابر کمتر از سرمایه گذاری های معمول استارت آپ است ، به شما امکان می دهد به راحتی در چندین استارت آپ تنوع ایجاد کنید.

چطور کار میکنیم

01.

سرمایه گذاری های تازه تأسیس شده

در گذشته ما فقط 1٪ از شرکت های تازه تأسیس را پذیرفته ایم به صورت خصوصی .در حال حاضر ما با فراخوان های عمومی سعی در جذب  استارت آپ ها هستیم که باید همه ما راه را با موفقیت طی کنیم.

02.

به صندوق آینده کمک کنید

کارآفرینان نوآوران ، رویاپردازان و آنهایی هستند که به اندازه کافی دیوانه هستند و می توانند جهان را تغییر دهند. با پشتیبانی از آنها ، می توانید تغییراتی نیز ایجاد کنید.

03.

با خیال راحت

با خیال راحت از سرمایه گذاری هایی که نمی خواهید انصراف دهید و انعطاف پذیری لازم را برای متوقف کردن ، راه اندازی مجدد ، افزودن بودجه بیشتر یا برداشت وجوه در هر زمان دارید.

شرکای تجاری

به بالای صفحه بردن